درباره ما

 

سفرهای یک مهندس معدن به گوشه های ایران، تجربه طعم خوراکیهای مختلف را برایش رقم زد. او تصمیم گرفت امکان تجربه این مزه های ناب را برای دوستان و هموطنانش فراهم کند و در کمک به معیشت روستایی‌ها سهیم باشد. مهندس ما با اعتقاد به این که ایران معدن خوراکی هاست، مجموعه معدنچی را با کمک 2 نفر از دوستانش در سال 1397 راه‌اندازی کرد. معدنچی می‌رود، می‌گردد، خوراکی‌های اصیل را می‌یابد، و آنها  برایتان به ارمغان می‌آورد. او ناب‌ها و کمیاب‌های ایران زمین را استخراج می‌کند و در خدمت لذت بردن شما قرار می‌دهد. معدنچی قدر ایران را می‌داند و گنج‌های کنج‌های دِنج ایران را برایتان کشف می‌کند تا میل کنید لذت ببرید و به سرزمین خود افتخار کنید. معدنچی در کنار این کار، ماجراجویی­‌هایی هم می­‌کند که باید همراهش شوید و تماشا کنید.