درباره معدنچی

معدنچی دنبال معدن خوشی‌ها و خوراکی‌هاست

معدنچی می‌رود، می‌گردد، می‌یابد و برمی‌گیرد و برایتان می‌آورد. او ناب‌ها و کمیاب‌های ایران زمین را استخراج می‌کند و در خدمت لذت بردن شما قرار می‌دهد.

من سهراب مستوفی مهندس معدن و ایرنگردم که بعد از ۲۰سال گشت و گذار تو ایران و مشاهده تنوع خوراکی­های کشورم به این نتیجه رسیدم که خوشمزگی­های روستاهای ایران رو با شما قسمت کنم.